Ofte stilte spørsmål
HVILKE PUTER BØR JEG VELGE HVIS JEG IKKE LIKER FOR STERK KAFFE?

Hvis du ikke liker for sterk kaffe, kan det være at du foretrekker SENSEO® CLASSIC

HVILKE PUTER BØR JEG VELGE HVIS JEG LIKER STERKERE KAFFE?

Hvis du liker sterkere kaffe, kan det være at du foretrekker SENSEO® STRONG eller SENSEO® EXTRA STRONG for en enda mer intens opplevelse.

HVILKE PUTER BØR JEG VELGE HVIS JEG LIKER KAFFE MED MELK?

Hvis du foretrekker kaffe med melk, anbefaler vi at du velger puter fra melkesortimentet vårt. For eksempel SENSEO® CAPPUCCINO eller SENSEO® CAFÉ LATTE.

HVOR MYE KOFFEIN ER I EN SENSEO® KAFFEPUTE?

Dette er omtrentlige mengder, siden de kan variere på grunn av de naturlige forskjellene i kaffebønnene.
- Klassisk: mellom 70 og 90 milligram per kopp
- Sterk: mellom 70 og 90 milligram per kopp
- Koffeinfri: mindre enn 1 milligram per kopp
Verdiene over er gjennomsnittet: De kan variere på grunn av naturlige forskjeller i koffeininnholdet i kaffebønnene.

HVORDAN VET DU FORSKJELLENE MELLOM SENSEO® KAFFEPUTER?

Se forklaringen på baksiden av kaffeposen for å finne ut forskjellene mellom SENSEO®-kaffeputene. Ellers finner du også mer informasjon om de ulike variantene på nettstedet vårt.

HVOR KOMMER KAFFEN I SENSEO® PUTER FRA?

Kaffen som finnes i SENSEO® kaffekapsler kan ha forskjellig opprinnelse, for eksempel Brasil, Guatemala eller Kenya.

ER SENSEO® PUTER KOMPOSTERBARE?

SENSEO® ønsker å bidra til en mer bærekraftig planet ved å tilby industrielt komposterbare puter. SENSEO® kaffeputer oppfyller europeiske standarder for industriell komposterbarhet (EN13432-standarden). Disse putene består av 97,6 % kaffe, 1,7 % papir og 0,7 % tetningsmiddel laget av et industrielt komposterbart materiale av vegetabilsk opprinnelse (polymelkesyre – PLA).

HVORDAN KOMPOSTERER JEG SENSEO® KAFFEPUTER?

Putene er designet for å komposteres industrielt i henhold til internasjonal standard. Hvis du er i tvil om ditt lokale kommunale gjenvinningsanlegg vil godta Senseo kaffeputer i deres kommunale resirkuleringsanlegg for mat og hageavfall, anbefaler vi at du tar kontakt med dem.

KAN JEG BRUKE EN SENSEO® PUTE MER ENN ÉN GANG?

Nei, SENSEO®-putene kan bare brukes én gang.

KAN JEG LAGE TO KOPPER MED EN SENSEO®-PUTE?

Nei, for å lage to kopper kaffe må du sette inn to puter i puteholderen, med mindre du bruker 1 pute av SENSEO® XL-variantene

KAN JEG FYLLE EN STOR KOPP KAFFE MED SENSEO® PUTER?

Du kan fylle en stor kopp kaffe med SENSEO®-puter ved å sette to puter inn i holderen for doble puter. Se vår bryggeguide for flere instruksjoner om hvordan du bruker din SENSEO® kaffemaskin.

HVOR LENGE TAR DET Å FORBEREDE EN KOPP?

Tiden det tar å lage en kopp er under ett minutt.

KAN JEG FORBEREDE ULIKE DRIKKER ETTER HVERANDRE?

Du kan tilberede forskjellige drikker etter hverandre. Hvis du vil, kan du bruke maskinen én gang uten å sette inn en pute mellom bruk av to forskjellige puter: dette vil gjøre det mulig å skylle godt.

HVILKEN PUTEHOLDER BØR JEG BRUKE?

Det er 2 forskjellige pute-holdere.
1. Bruk holderen til 1 kopp kaffe til å lage 1 kopp kaffe.
2. Bruk holderen til 2 kopper kaffe til å lage 2 kopper kaffe eller 1 kopp kaffe med melk.
Se vår bryggeguide for flere instruksjoner om hvordan du bruker din SENSEO® kaffemaskin.

HVOR SKAL JEG OPPBEVARE MINE SENSEO® KAFFEPUTER?

Vi anbefaler at SENSEO® kaffeputer oppbevares i en lukket pose på et tørt og kjølig sted etter åpning.

HVOR LENGE KAN EN ÅPNET POSE MED SENSEO® KAFFEPUTER OPPBEVARES?

Vi anbefaler at du bruker SENSEO® kaffeputer innen 2–3 uker etter at du har åpnet posen.

HVORFOR BYGGER IKKE SENSEO®-MASKINEN MIN VARM KAFFE?

Hvis du har brukt kaffemaskinen en stund og kaffetemperaturen synker, anbefaler vi at du avkalker maskinen. Se vår avkalkingsveiledning for instruksjoner om hvordan du avkalker maskinen.
SENSEO® kaffemaskiner er utviklet for å tilberede kaffe med ideell temperatur. Det er ikke mulig å justere kaffetemperaturen.
Tips og triks for å sikre at kaffetemperaturen er riktig:
Bruk tynne kopper. Krus med tynne sider absorberer mindre varme enn krus med tykke sider.
Kontroller at koppstørrelsen samsvarer med kaffemengden. Ikke bruk en stor kopp til en liten mengde kaffe.
Hvis du drikker kaffe med fersk melk, forvarmer du melken i koppen i mikrobølgeovnen.
Du kan forvarme systemet ved først å brygge en kopp kaffe uten å sette en kapsel i kapselholderen. På den måten vil du også varme koppen.
Avkalk din SENSEO® kaffemaskin regelmessig.

HVORFOR LAGER SENSEO®-MASKINEN BARE EN HALV KOPP KAFFE?

Er dette første gang du bruker din SENSEO® kaffemaskin? Kontroller i så fall at spyleprosedyren ble riktig utført. Skylleprosedyren rengjør innsiden av SENSEO® og fyller kjelen med vann.
Hvis dette ikke er første gang du bruker din SENSEO® kaffemaskin, må du kontrollere følgende punkter.
Er kapselholderen ren?
For en god kopp med SENSEO® er det viktig å bruke rene kapselholdere. Det er en sil i midten av kapsel-holderen. Kontroller at silen ikke er tilstoppet. Når hullet i midten av silen er tett, kan du bruke en børste til å rense hullet.
Fylles koppen mindre over tid?
Hvis du har lagt merke til at mengden kaffe i koppen er redusert etter at du kjøpte din SENSEO®, må maskinen avkalkes. Apparatet må avkalkes minst hver 3. måned. Ved å hindre kalkavleiringer i å bygge seg opp i din SENSEO®, oppnår du maksimalt volum i koppen.

SENSEO® kan ha en teknisk feil som må undersøkes.
SENSEO® må undersøkes for å finne årsaken til problemet og finne den optimale løsningen.
Vi anbefaler at du returnerer til forhandleren der du kjøpte maskinen.

HVORFOR BRYGGER SENSEO®-MASKINEN KAFFE UTEN SKUM?

Hvis fraværet av skum ikke er knyttet til kapselen, må du kontrollere at det ikke skyldes ett av følgende fenomener:
Kaffetrakten, kaffeoppsamleren og kapselholderen er skitne. Skumlaget produseres i kapselholderen og kaffeoppsamleren. Det er derfor viktig å holde disse elementene rene. Du kan rengjøre alle delene i varmt vann med litt oppvaskmiddel eller i oppvaskmaskinen.
Måten kapselen plasseres på i kapselholderen. Hvis du ikke plasserer kapslene riktig, kan vannet renne langs kanten av kapslen i stedet for over kaffen. Dette reduserer mengden skum på kaffen.

Slik plasserer du kapslene på riktig måte:
Sørg for at kaffen er jevnt fordelt i kapslene.
Plasser kapslene med den konvekse siden ned midt på kapsel-holderen.
Sørg for at du bruker riktig antall kapsler og trykk på den tilsvarende knappen. Ikke bruk samme kapsel to ganger.

SENSEO® kaffemaskin må avkalkes. En kalkfri SENSEO® kaffemaskin garanterer et optimalt skumlag på kaffen.
Hvis du får mer kaffe i koppen, men mindre skum, er kapselholderen skadet.

HVORFOR KAN JEG IKKE ÅPNE LOKKET TIL MIN SENSEO® KAFFEMASKIN?

Dette skyldes at puteholderen er blokkert. Hvis filteret i puteholderen er tett, er perkolasjonshodet blokkert og du kan ikke lenger åpne lokket.

Følg prosedyren nedenfor for å åpne lokket hvis det sitter fast:
Slå av strømmen til maskinen.
Løft spaken så høyt som mulig og vent i minst 24 timer. Dette kan kreve litt kraft.
Fjern puteholderen og fjern tilstoppingen fra silen ved å børste den med vann fra springen eller sette den i oppvaskmaskinen.
Tips: Sett puteholderen på SENSEO®-maskinen på plass når du avkalker den. Avkalkingsløsningen vil rense silen.
Hvorfor er kapselholderen tilstoppet?
Mulige grunner er:
Du har ikke rengjort puteholderen etter at du har tilberedt en drikk med melke- eller sjokoladepute. Melkerester kan tette til det lille hullet i kapselholderen.
Du har avkalket SENSEO® kaffemaskinen uten å sette en brukt pute i puteholderen. Kalk kan tette til det lille hullet.
Du kan ha brukt en opprevet pute. Kaffe kan tette til det lille hullet.
Melke- eller sjokoladekapsler: Du kan bare sette disse putene inn i den doble puteholderen.

MIN SENSEO® LAGER IKKE KAFFE I DET HELE TATT, OG AV/PÅ-LYSET LYSER IKKE. HVA SKAL JEG GJØRE?

1. Kontroller at din SENSEO® er koblet direkte til en stikkontakt
2. SENSEO® kan ha et elektronisk problem som krever undersøkelse.
Vi anbefaler at du returnerer til forhandleren der du kjøpte maskinen.

HVORFOR VIBRERER MIN SENSEO® KAFFEMASKIN SÅ MYE?

Det er normalt at SENSEO®-kaffemaskinen vibrerer litt. Plasser SENSEO® på et stabilt og flatt underlag for å redusere vibrasjoner.

HVA SKAL JEG GJØRE HVIS SENSEO® KAFFEMASKINEN LEKKER?

Hvis du oppdager at det lekker kaffe eller vann fra din SENSEO® kaffemaskin, kan du prøve å finne lekkasjen. Dette er viktig fordi løsningen som skal benyttes avhenger av lekkasjens plassering.

Hvor kommer lekkasjen fra?
1. Nær perkolasjonshodet/tuten.
Årsaker og løsninger: Lekkasje i nærheten av bryggehodet/tuten.
Silen i midten av poddholderen er tilstoppet.
Rens sentralsilen ved å skylle kapselholderen under rennende vann. Bruk om nødvendig en oppvaskbørste eller sett den i oppvaskmaskinen.
Kaffetrakten, kaffeoppsamleren og puteholderen er skitne eller tilstoppet.
Alle disse delene kan vaskes i oppvaskmaskin eller i varmt vann.
Puten(e) er ikke riktig plassert.
Kaffen skal fordeles jevnt i puten.
Legg putene med den konvekse siden ned midt på puteholderen.

2. Nær bunnen av vanntanken eller under produktet.
Årsaker og løsninger: Lekkasje nær bunnen av vanntanken eller under apparatet.
Tanken inneholder for mye vann.
Ikke fyll vanntanken over angitt maksimumsnivå.
Vanntanken ble satt for brått på plass igjen. Hvis vanntanken settes for brått tilbake i maskinen, kan det renne vann ut av tanken.
Vannbeholderen er skadet/ødelagt.

HVOR LENGE ER GARANTIEN FOR MIN SENSEO®-MASKIN?

Garantiperioden for din SENSEO®-maskin er 2 år fra kjøpsdato.

MIN SENSEO®-MASKIN HAR STOPPET Å FUNGERE OG ER FORTSATT UNDER GARANTI, HVA SKAL JEG GJØRE?

Vi anbefaler at du returnerer til forhandleren der du kjøpte maskinen.

MIN SENSEO®-MASKIN HAR STOPPET Å FUNGERE OG ER IKKE LENGER UNDER GARANTI, HVORDAN KAN JEG REPARERE DEN?

Det er mulig å få maskinen reparert på et av de autoriserte Philips-sentrene, som vil utstede en estimatkostnad (arbeids- og reservedeler)

HVOR FINNER JEG REFERANSEN OG SERIENUMMERET TIL MIN SENSEO®-MASKIN?

Disse numrene er plassert under maskinen. Kontroller at vanntanken er tom når du snur maskinen. Modellnummeret er øverst til venstre. Serienummeret er nederst i høyre hjørne.

HVA FALLER UTENFOR GARANTIEN?

Skader som skyldes feil bruk, dårlig vedlikehold (f.eks. at maskinen ikke er avkalket) eller skader, dekkes ikke av produsentens garanti.

HVORFOR VEDLIKEHOLDE MIN SENSEO®-MASKIN?

Det er viktig å avkalke din SENSEO® kaffemaskin, siden det dannes kalkavleiringer over tid. Hvis du ikke avkalker maskinen, kan dens funksjon og ytelse ikke garanteres.

Andre fordeler ved regelmessig vedlikehold av maskinen:

Dette forhindrer funksjonsfeil og forlenger levetiden til din SENSEO® kaffemaskin
Dette sikrer optimal vannmengde i koppen
Dette sikrer en ideell kaffetemperatur
Maskinen lager mindre støy under tilberedningen

Se vår avkalkingsveiledning for instruksjoner om hvordan du avkalker maskinen.

HVORDAN AVKALKE SENSEO® KAFFEMASKIN?

Se vår avkalkingsveiledning for instruksjoner om hvordan du avkalker maskinen.

HVOR OFTE BØR JEG AVKALKE MIN MASKIN?

Vi anbefaler at du avkalker din SENSEO® kaffemaskin hver 3. måned med egnede produkter for å forlenge levetiden og bevare en perfekt kaffesmak for hver kopp

HVA BETYR DET NÅR CALC LYSET LYSER?

Dette lyset tilsvarer avkalkingslyset. Når denne lampen tennes, betyr det at det er på tide å avkalke kaffemaskinen. Det er viktig å merke seg at ikke alle maskiner er utstyrt med avkalkingsindikator.

HVILKE DELER KAN VASKES I OPPVASKMASKINEN?

Vanntank + vanntankdeksel
Koppstøtte + koppstøttedeksel
Dryppebrett
Kaffetrakt + lokk
Enkel puteholder
Dobbel puteholder

MÅ JEG TØMME TANKEN ETTER BRUK?

Det er ikke nødvendig å tømme vanntanken etter hver bruk. Hvis du derimot ikke bruker maskinen daglig, kan det være bedre å fylle den med friskt vann før bruk, fordi stillestående vann kan endre smaken på drikken.

HVORFOR ER DET VANN I VANNTANKEN ETTER BRYGGING?

Maskinen bruker akkurat riktig mengde vann til bryggingen. Det er derfor normalt at det kan være vann igjen i beholderen etter brygging.

Oppdag SENSEO®

Herlige kaffeoppskrifter

Fordyp deg i SENSEO®S verden